niedziela, 12 marca 2017

... dzieciństwa piaseczek
Kupiła mi mama

Malutki stateczek

Ostrzegała przed morza falami

Że groźniejsze niż śnieżne i ludzkie bałwany

I... wtedy wydoroślałem


☀ 🐳 🐬 🐟 🐠